ELEKTRONICKÁ SIRÉNA - JSVV

Charakteristika zařízení

 •    Elektronická siréna  SONIK  slouží jako koncový prvek  varování v jednotném systému varování a vyrozumění obyvatelstva  (JSVV).  Je primárně určena  pro varování a tísňové informování obyvatelstva v případě mimořádných situací a krizových stavů a pro řízení ochrany ohroženého obyvatelstva (např. ukrytí, evakuace, nouzového přežití, humanitární pomoci a dalších).
    
  Technické parametry sirény  SONIK jsou plně v souladu se standartizačním dokumentem  „Technické požadavky na koncové prvky  varování připojované do JSVV“ - viz .Čj. MV-24666-1, PO-2008 vydané v Praze 15.4.2008, siréna tak vyhovuje všem požadavkům MV GŘ HZS ČR na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění.
     Elektronická siréna  SONIK přijímá radiové příkazy, vysílané systémem dálkového ovládání JSVV z OPIS HZS. Operátor  z vyrozumívacího centra (VyC) může zvolit  signál zkušebního tónu pro ověření provozuschopnosti sirény – Zkušební tón,  varovný signál pro varování obyvatelstva – Všeobecná výstraha,  signál pro svolání jednotek požární ochrany – Požární poplach  a některou  ze  šestnácti verbálních informací,  které jsou  uloženy v audio  paměti elektronické sirény, popř. může spustit příjem rozhlasového vysílání. Začátek a konec každé verbální informace je označen zvukem gongu.  Zvolený signál je přenášen do koncového zesilovače sirény a tlakových reproduktorů.  Signál z VyC ruší  případné  právě probíhající hlášení prostřednictvím místního ovládání.
     Po vyslání příkazu Tichý test operátorem pracoviště VyC proběhne kontrola spojení VyC s elektronickou sirénou  a při bezporuchovém přenosu a vyhodnocení zprávy se rozsvítí na displeji  sirény nápis „TICHÝ TEST“. Tato informace automaticky po cca. 30 sekundách zhasne.
    
  Elektronická siréna  SONIK umožňuje rovněž místní  ovládání  prostřednictvím tlačítek na ovládacím panelu s displejem, mikrofonem a externími vstupy, tímto způsobem lze spustit výše uvedené signály a verbální informace, rozhlasové vysílání a signály přivedené na externí audiovstupy. Pomocí  vestavěného mikrofonu lze uskutečnit  přímé hlášení.
     Zařízení dále umožňuje použití externího tlačítka. Tlačítko je naprogramováno k vyhlášení  signálu  Požární poplach.

     Funkce sirény je zajištěna po stanovenou dobu i v případě výpadku síťového napájení záložním bezúdržbovým akumulátorem, tento stav opticky signalizován blikáním displeje.

 

 

 

 

 

Popis zařízení

 •    Zařízení elektronické sirény SONIK je umístěno v uzamykatelném oceloplechovém rozvaděči, ve kterém je umístěna základní deska ZD-AUDIO, deska displeje DISPLAY PANEL, akumulátor s pojistkovým odpojovačem a napájecí zdroj pro dobíjení akumulátoru. Rozvaděč je propojen s anténou přijímače DSP T9 a s anténou pro příjem rozhlasu VKV-FM, výstupem rozvaděče je zesílený signál pro šest tlakových reproduktorů T52-SP o celkovém jmenovitém výkonu 250W. Rozvaděč musí být umístěn co nejblíže k reproduktorům s ohledem na minimalizaci ztráty výkonu na propojovacím vedení. Všechny reproduktory musí být souhlasně zfázovány.
     V horní části rozvaděče jsou umístěny desky elektroniky. Deska DISPLAY PANEL je součástí výklopného rámu a obsahuje displej, tři ovládací tlačítka místního ovládání, tři vstupní konektory externích audiosignálů a ruční mikrofon. Po odstranění dvou šroubů lze vyklopit rám směrem doprava a získat přístup k desce ZD-AUDIO. Její součástí je koncový zesilovač, digitální audiopaměť, rozhlasový přijímač VKV-FM, přijímač DSP T9, zajišťující příjem zpráv z vyrozumívacího centra (VyC) a kontrolní reproduktor. Na této desce je též umístěn konektor
  CAN-9, sloužící m.j. také pro připojení PC v kontrolním režimu.
     Součástí procesoru na desce ZD-AUDIO je paměť EEPROM, do které se zapisují předem definované zásahy obsluhy do činnosti zařízení společně s časovým údajem – viz příloha. Tyto zápisy je možné přečíst v PC programem „Kontrola sirény“, pro přečtení dat je nutno z konektoru CAN-9 na desce ZD-AUDIO odpojit sériový kabel RS232 přijímače DSP T9 a propojit tento konektor kříženým kabelem RS 232 s PC. Program pro čtení dat vyžaduje jen nastavení čísla sériového portu (COMx) a spuštění čtení EEPROM. Přečtená data je možno uložit do PC. Správný časový údaj lze rovněž nastavit pomocí uvedeného programu, čas je nadále zálohován obvodem reálného času s kalendářem, zohledňujícím i přechody letního/zimního času.

Copyright (C) 2007 Tewiko Systems, s.r.o. | Tvorba www stránek WebGravity.cz | powered by ABi | www.tewiko.cz | www.tewiko.eu | www.tewiko.sk | www.ukazatelrychlosti.cz | www.detske-hriste-sportoviste.cz |